CliniMACS Prodigy wraz z Electoporatorem

CliniMACS Plus

Produkcja komórek w funkcjonalnie zamkniętym i zautomatyzowanym systemie 

zgodnym z GMP

CliniMACS Prodigy

CliniMACS Prodigy jest urządzeniem do zautomatyzowanego przetwarzania komórek. Oferuje zaawansowane i zintegrowane rozwiązania usprawniające procesy od rozdzielania komórek, poprzez hodowlę, po formułowanie produktu końcowego.
CliniMACS Prodigy oferuje elastyczną platformę, umożliwiającą magnetyczną separację różnych typów komórek, jak również niestandardowe protokoły przetwarzania komórek. Jednostka do w pełni zautomatyzowanego płukania, frakcjonowania i hodowli komórek stanowi integralny element urządzenia. Wszystkie etapy odbywają się w komorze jednorazowego użytku, która jest częścią dedykowanych zestawów przewodowych CliniMACS Prodigy Tubing Set. Moduł magnetycznej separacji komórek umożliwia pozyskanie czystej frakcji praktycznie dowolnego typu komórek.


Jak działa CliniMACS Prodigy?

System zamknięty
Przy użyciu CliniMACS Prodigy, wzbogacanie lub deplecja komórek, wirowanie i hodowla są wykonywane na jednym urządzeniu przy użyciu zestawu przewodów jednorazowego użytku złożonego z worków, drenów, komory wirowania, kolumn i elementu kontroli temperatury. Dostępne są opcje aseptycznego połączenia, aby zabezpieczyć próbkę podczas całego procesu. Zintegrowane woreczki do pobierania próbek IPC/QC pozwalają na pobranie próbki bez otwierania systemu, poprzez odłączenie z wykorzystaniem sterylnego zgrzewania drenów.


Wzbogacenie lub usuwanie komórek
Duża zmienność biologiczna jest wyzwaniem w leczeniu. CliniMACS Prodigy zapewnia wzbogacanie lub usuwanie komórek przez markery powierzchniowe pozwalając uzyskać produkt o wysokiej czystości. W przypadku złożonych procedur, takich jak wytwarzanie komórek CAR T, znormalizowany proces powinien rozpoczynać się od dobrze zdefiniowanej frakcji komórek. Materiał można łatwo oczyścić, stosując izolację w skali klinicznej jako krok w procedurze produkcyjnej.


Automatyzacja
Urządzenie posiada różnego typu zautomatyzowane programy i aplikacje, w tym m.in programy do wzbogacania, deplecji, hodowli komórek adherentnych, produkcji komórek CAR T, komórek dendrytycznych oraz wirusowo specyficznych limfocytów T. Ponadto, zapewnione są również wspólne procedury dla hodowli i przygotowania próbek, takie jak wirowanie w gradiencie stężenia i zagęszczanie materiału komórkowego. CliniMACS Prodigy umożliwia dostosowanie poszczególnych kroków do aplikacji użytkownika.
Parametry hodowli można łatwo skonfigurować i zaplanować za pomocą tzw. „macierzy aktywności”, zintegrowanej z wieloma wstępnie zainstalowanymi programami.


Zestawy i akcesoria jednorazowego użytku
CliniMACS Prodigy Tubing Set jest kluczowym elementem systemu CliniMACS Prodigy. Umożliwia przygotowanie próbek, separację, modyfikację genetyczną i hodowlę komórek z różnych źródeł (szpik kostny, PBMC, kożuszek leukocytarny, krew obwodowa, krew pępowinowa, produkt leukaferezy). Zestawy drenów są biokompatybilne i jednorazowe. Zapewniają one zamkniętą i sterylną ścieżkę płynu oraz funkcjonalne komponenty do przetwarzania komórek, które obejmują: dreny systemowe i odpowiednie złącza, sterylne filtry, wirówkę / komorę hodowlaną, worki i elementy do pobierania próbek kontroli jakości. Niektóre zestawy przewodów zawierają kolumnę separacyjną i/lub wkład wymiany ciepła. 


Elektroporator CliniMACS® do w pełni zautomatyzowanej elektroporacji komórek
Elektroporator CliniMACS® jest zasilany i kontrolowany przez CliniMACS Prodigy®. Zamknięty system drenów zapewnia sterylne przetwarzanie podczas w pełni zautomatyzowanej procedury elektroporacji komórek. Cykliczny proces umożliwia elektroporację wielu próbek (500–1000 μL) z rzędu, z zawiesiny komórek o całkowitej objętości do 50 ml. Dla każdego cyklu komórki i DNA/RNA miesza się tuż przed elektroporacją. Elektroporator CliniMACS zapewnia zmienne protokoły umożliwiające różne parametry pulsacji. Na przykład pierwszy impuls może być zasilany napięciem do 1000 V, drugi impuls do 500 V. Komórki można łatwo elektroporować kwasami nukleinowymi w zamkniętym i zautomatyzowanym procesie. System umożliwia wydajną i powtarzalną transfekcję różnych komórek
eukariotycznych.
 

CliniMACS Plus

CliniMACS Plus jest urządzeniem do półautomatycznej separacji komórek. Umożliwia izolację wielu populacji komórek: HSC, MSC, limfocyty T, B, monocyty, DC, NK, które znajdują zastosowanie w nowoczenych terapiach m.in. w dziedzinie medycyny regeneracyjnej, immunoterapii i inżynierii przeszczepów.
Komórki są znakowane przy użyciu specyficznych przeciwciał. Po podłączeniu zestawu przewodowego, przyjazne dla użytkownika oprogramowanie pozwala przeprowadzić wzbogacanie lub deplecję komórek oraz ostateczne formułowanie materiału. System CliniMACS Plus w sterylnych warunkach oddziela dużą liczbę komórek w krótkim czasie, zapewniając komórki docelowe o wysokiej czystości i proces separacji o doskonałej wydajności. Dostępny jest szereg zestawów drenów zoptymalizowanych do różnych zastosowań.
 

Zobacz jakie to ważne

Jak to działa?

Schemat separacji

MACS ART Annexin V - separacja plemników apoptotycznych

Postaw na jakość i popraw jakość plemników
Wiadomo, że obecność komórek apoptotycznych zmniejsza jakość nasienia. Niestety, powszechnie stosowane techniki nie mogą usuwać plemników apoptotycznych z wymaganą specyficznością. Dlatego system MACS® ART Annexin V został zaprojektowany do selektywnego usuwania plemników apoptotycznych z próbek nasienia. Nawet wczesne plemniki apoptotyczne z nienaruszoną błoną komórkową są skutecznie usuwane, aby uzyskać frakcje plemników do wykorzystania w kolejnych etapach wspomaganego rozrodu.
Oczyszczone populacje plemników wykazują wyższą ogólną jakość pod względem:

 • Morfologii (1)
 • Wskaźnika deformacji plemników (1)
 • Ruchliwości plemników (2,3)
 • Fragmentacji DNA
 • Integralności potencjału błony mitochondrialnej (3,4,5)
 • Apoptozy
 • Krioprzeżywalności (2,4)

Naukowcy korzystając z systemu MACS ART uzyskali populację plemników o:

 • zwiększonym potencjale zapłodnienia - wskaźnik pojemności plemników, test penetracji komórek jajowych chomika (6, 12)
 • lepszym wyniku testu reakcji indukowanego akrosomu - IART (7,8)
 • zwiększonej dekondensacji chromatyny plemników (9,11)
 • lepszym współczynniku podziału po zapłodnieniu (10)

Referencje:
1. Aziz, N. et al. (2007) Human Reproduction 22: 1413–1419.
2. Said, T. et al. (2005) Fertility and Sterility 83: 1442–1446.
3. De Vantéry Arrighi, C. et al. (2009) Reproductive Biology Endocrinology 7: 1.
4. Grunewald, S. et al. (2006) Cell and Tissue Banking 7: 99–104.
5. Paasch, U. et al. (2005) Asian Journal of Andrology 7: 61–69.
6. Said, T. et al. (2006) Biology of Reproduction 74: 530–537.
7. Lee, T. et al. (2010) Human Reproduction 25: 839–846.
8. Grunewald, S. et al. (2006) Ann. N. Y. Acad. Sci. 1090: 138–146.
9. Grunewald, S. et al. (2009) Fertility and Sterility 92: 572–577.
10. Dirican, E. K. et al. (2008) Journal of Assisted Reproduction and Genetics 25: 375–381.
11. Delbes, G. et al. (2013) Journal of Andrology 1: 689–706.
12. Sheikhi, A. et al. (2013) Journal of Andrology 1: 845–849.


Specyficzne selekcja plemników apoptotycznych
System MACS ART Annexin V jest przeznaczony do usuwania in vitro apoptotycznych ludzkich plemników. System selektywnie usuwa niepożądane komórki, wykorzystując zdolność aneksyny V do rozpoznawania antygenu EPS (externalized phosphatidylserine) w błonie komórkowej komórek apoptotycznych. Komórki dodatnie pod względem fosfatydyloseryny są usuwane ze świeżych, kriokonserwowanych lub manipulowanych w inny sposób, próbek nasienia. Uzyskana frakcja plemników jest odpowiednia do stosowania w technikach wspomaganego rozrodu.


Jak to działa?
Zmniejszenie liczby komórek apoptotycznych rozpoczyna się od magnetycznego znakowania komórek apoptotycznych odczynnikiem MACS ART Annexin V. Wyznakowane komórki są następnie przepuszczane przez kolumnę separacyjną znajdującą się w polu magnetycznym. Niechciane komórki są selektywnie zatrzymywane w kolumnie. Żywe plemniki nie są oznakowane przez odczynnik, więc przechodzą przez kolumnę i są zbierane do późniejszego wykorzystania.


MACS® ART Annexin V System
Deplecja plemników apoptotycznych za pomocą systemu MACS ART Annexin V jest prosta i szybka. Dodatkowo można ją połączyć z innymi technikami przygotowania plemników, w celu zapewnienia elastyczności całej procedury. System MACS ART Annexin V posiada certyfikat CE i nie wykazuje toksyczności dla zarodków.

Chcesz wiedzieć więcej?
Zapraszamy do kontaktu.

Dane firmowe:

BioLike
Wierzynka 6b
32-020 Wieliczka
NIP: 6621755809

Biuro:

Marta Śliwa-Cebula

+48 663 181 388

biuro@biolike.com.pl

martasc@biolike.com.pl

Jarosław Gaudyn

+48 663 510 388

gaudyn@biolike.com.pl

Dominik Nowak

+48 663 182 388

nowak@biolike.com.pl

Michał Rekies 

+48 663 921 388

michalr@biolike.com.pl

Klauzula informacyjna RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych 

Formularz kontaktowy

O Nas

 

Mamy przyjemność poinformować Państwa, że firma BioLike jest autoryzowanym i wyłącznym dystrybutorem wszystkich produktów z oferty Miltenyi Biotec
na terenie Polski. Czujemy się wyróżnieni, że możemy zaproponować Państwu produkty wiodące na świecie w obszarze badań naukowych oraz zastosowań klinicznych.

Naszym celem jest przede wszystkim wsparcie trudnej misji leczenia pacjentów onkologicznych oraz upowszechnienie nowoczesnych terapii w medycynie.
Firma BioLike zapewnia wsparcie merytoryczne, techniczne oraz kliniczne.

W przypadku jakichkolwiek pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji. 


Pozdrawiamy serdecznie!


Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą wykorzystane do jednorazowego kontaktu i nie  będą przetwarzane.