Przygotowanie materiału 

Separacja i sortowanie

Cytometria przepływowa 

Hodowla komórek 

Biologia molekularna

Obrazowanie 3D 

Dysocjacja tkanek

 • Delikatne rozdrobnienie tkanki gwarantuje wysoką żywotność komórek
 • Efektywana dysocjacja daje czyste zawiesiny pojedynczych komórek
 • Innowacyjne narzędzia do oczyszczania próbek, optymalne dla dalszych zastosowań molekularnych

Nie jest tajemnicą, że sukces każdego eksperymentu zależy od jakości materiału wyjściowego. Grupa produków gentleMACS oferuje wszystko, czego potrzebujesz, aby w szybki sposób uzyskać żywe pojedyncze komórki z dowolnej tkanki lub homogenne lizaty tkankowe. Połączenie dysocjatorów, zestawów enzymatycznych oraz probówek umożliwia w pełni automatyczną lub półautomatyczną pracę, która zapewnia wystandaryzowane i wiarygodne wyniki. Zacznij mądrze i zachowaj epitopy powierzchniowe, a także funkcjonalność komórek

Dysocjatory gentleMACS

Automatyczne rozdrabnianie tkanek oraz opatentowane probówki do delikatnej dysocjacji lub dokładnej homogenizacji.

gentleMACS jest urządzeniem do półautomatycznej dysocjacji tkanek do zawiesin pojedynczych komórek lub dokładnych homogenatów. Jednocześnie mogą być przetwarzane dwie próbki. Dwa rodzaje unikatowych probówek, stosowanych w połączeniu z urządzeniem, umożliwiają oszczędność czasu i łatwą dysocjację lub homogenizację tkanek w zamkniętym systemie. Aparat oferuje zoptymalizowane programy dla różnych tkanek. Standaryzowane procedury dysocjacji lub homogenizacji tkanki zapewniają wiarygodne i powtarzalne wyniki.

gentleMACS™ Octo with Heaters jest urządzeniem do w pełni zautomatyzowanej i standaryzowanej dysocjacji lub homogenizacji tkanki. Wyposażony w osiem indywidualnych jednostek grzewczych oraz zoptymalizowane i gotowe do użycia programy. Ponadto urządzenie pozwala użytkownikowi zdefiniować programy dla prawie dowolnego materiału biologicznego. Wszystkie osiem pozycji może być obsługiwanych niezależnie. Zawiesiny pojedynczych komórek lub dokładne homogenaty można łatwo i odtwarzalnie uzyskać przy użyciu unikalnych probówek 'C' lub 'M Tubes'. Te jednorazowe probówki umożliwiają przygotowanie próbek w zamkniętym i sterylnym systemie. Zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa użytkowników i minimalizują ryzyko zakażenia krzyżowego.

Zestawy enzymatyczne

 

 • Łatwe w użyciu zestawy dysocjacyjne, które zachowują naturalny stan komórek
 • Rozdzielone, pojedyncze komórki natychmiast gotowe do dalszych testów
 • Delikatna dysocjacja zachowująca integralność błony i epitopów powierzchniowych
 • Standaryzacja wyników, niezależna od użytkownika

Wysoka wydajność żywotnych, pojedynczych komórek z zachowaniem integralności epitopów jest wymagana dla wielu dalszych zastosowań obejmujących wiązanie przeciwciał. MACS Tissue Dissociation Kits umożliwiają delikatne, ale skuteczne rozdzielanie wielu różnych tkanek. Zoptymalizowane protokoły łączą dysocjację mechaniczną i obróbkę enzymatyczną, aby uzyskać zawiesiny pojedynczych komórek o doskonałej żywotności, jednocześnie zapewniając wysoki stopień standaryzacji.

Przechowywanie

MACS Tissue Storage Solution został opracowany, aby umożliwić zoptymalizowane przechowywanie świeżych próbek narządów
i tkanek bez wykazywania efektów, takich jak aktywacja komórek lub indukcja apoptozy. Został przetestowany i zwalidowany
na różnych tkankach ludzkich i mysich, m.in. nowotworach, skórze, sercu, śledzionie, mózgu i mięśniach szkieletowych.

Oczyszczanie

 • MACS® SmartStrainers oraz Pre-Separation Filters pozwalają usunąć agregaty komórkowe dla optymalnego przepływu
  w kolumnach separacyjnych i cytometrach przepływowych
 • Oczyszczone, jednolite zawiesiny pojedynczych komórek umożliwiają skuteczne znakowanie przeciwciałami
 • Różne rozmiary oczek i kompatybilność z probówkami zapewniają wszechstronność zastosowań
 • Próbki krwi i zawiesiny komórek po dysocjacji tkanek są złożonymi zawiesinami, a niepożądany materiał może mieć wpływ
  na dalsze aplikacje.
 • Removal Beads pozwalają usunąć niechciane materiały, takie jak martwe komórki, mielina, krwinki czerwone lub endotoksyna
 • Poprawiona wydajność wiązania przeciwciał
 • Wyższa czystość i odzysk wyizolowanej populacji komórek

Separacja komórek - wybierz najlepsze

Dzięki technologii MACS możesz wybrać metodę izolacji komórek, która najlepiej pasuje do indywidualnych potrzeb, bez obniżania jakości wyników. Unikalna oferta Miltenyi Biotec łączy w sobie sprawdzoną technologię izolacji komórek opartą na immunomagnetycznych nanokulkach w zestawieniu z kolumnami, zapewniając rozwiązania w zakresie badań podstawowych i klinicznych. Dodatkowo nowe opcje jeszcze bardziej poszerzają ofertę. Niezależnie od wybranej metody, produkty Miltenyi Biotec gwarantują możliwie najmniejszy wpływ na komórki docelowe, zachowując integralność i właściwości komórek. W ofercie znajdują się rozwiązania do ręcznej, półautomatycznej i zautomatyzowanej separacji, spełniające specyficzne potrzeby użytkowników.

 • Najbardziej zaufane rozwiązanie izolacji komórek, cytowane w ponad 20 000 publikacji
 • Najdelikatniejszy sposób separowania komórek, kompatybilny z każdą aplikacją
 • Minimalne znakowanie zapobiega niespecyficznym wiązaniom, blokowaniu epitopów i aktywacji komórek
 • Izolowane komórki docelowe bezpośrednio z krwi pełnej, kożuszka leukocytarnego, LRSC lub Leukopak oraz zawiesiny komórek pochodzących z tkanek lub hodowli różnych gatunków
 • Łatwe przejście na aplikacje kliniczne

Odczynniki do izolacji MACS

Technologia MACS MicroBead oferuje elastyczne techniki izolowania różnorodnych komórek docelowych. Unikalna kombinacja nanokulek MACS MicroBeads z bardzo wysokim gradientem magnetycznym w kolumnach MACS umożliwia delikatną izolację komórek przy minimalnym znakowaniu. Zapobiega to aktywacji komórek i blokowaniu epitopów, przy zachowaniu integralności
i właściwości komórek. MACS MicroBeads to najmniejsze dostępne na rynku kulki. Są nietoksyczne, biodegradowalne
i kompatybilne ze wszystkimi zastosowaniami.

 • Izolacja często występujących lub rzadkich typów komórek
 • Brak wpływu na komórki, sprawdzona technologia do badań podstawowych i zastosowań klinicznych
 • Użyte w ponad 35 000 terapii komórkowych 

 

 

StraightFrom MicroBeads ma wszystkie zalety MACS MicroBeads, umożliwiając jednocześnie separację komórek magnetycznych bezpośrednio z materiału wyjściowego, takiego jak krew pełna, kożuszek leukocytarny, LRSC lub Leukopak. Populacje leukocytów można uzyskać przy użyciu automatycznych lub manualnych separatorów. Nie jest wymagane wstępne wzbogacanie leukocytów poprzez odwirowanie w gradiencie gęstości. Oczyszczone komórki są dobrze dopasowane do dalszych analiz cytometrii przepływowej, zastosowań w biologii molekularnej i badań funkcjonalnych.

 • Wysoce czyste komórki prosto z krwi pełnej, kożuszka leukocytarnego, LRSC i Leukopak
 • Bez wirowania w gradiencie gęstości, bez lizy erytrocytów
 • Łatwe i szybkie protokoły w zaledwie kilka kroków

 

 

Technologia MACSxpress to platforma do separacji komórek specjalnie zaprojektowana do przetwarzania dużych ilości krwi i jej produktów. Jest to najszybszy, najprostszy i najwygodniejszy sposób izolowania żywotnych i funkcjonalnych komórek bezpośrednio z krwi - bez potrzeby wirowania w gradiencie gęstości. System oparty jest na mikrokulkach MACSxpress pozwalających na usunięcie niechcianych komórek za pomocą separatora MACSxpress. Równocześnie erytrocyty osadzają się, dając nienaruszone komórki docelowe o wysokiej czystości.

 • Izolacja komórek z krwi pełnej, kożuszka leukocytarnego lub LRSC w 25 minut
 • Nie jest wymagane wirowanie w gradiencie gęstości
 • Minimalna manipulacja próbką

 

 

Portfolio MACSprep zostało zoptymalizowane do wzbogacania komórek docelowych bezpośrednio z próbek bez czasochłonnego wirowania w gradiencie gęstości lub lizy erytrocytów. Wzbogacone komórki są odpowiednie do różnych analiz diagnostycznych, takich jak cytometria przepływowa, sekwencjonowanie lub badania cytogenetyczne. Dzięki minimalnej praktycznej procedurze przygotowania próbki można zwiększyć bezpieczeństwo użytkowania próbek operacyjnych nieznanego pochodzenia. Wszystkie produkty MACSprep dają wysoce czyste i żywotne komórki oraz wiarygodne i powtarzalne wyniki.

 • Proste wzbogacanie komórek docelowych w badaniach HLA, chimeryzmu i szpiczaka mnogiego
 • Szybka izolacja komórek bezpośrednio z próbek bez wirowania w gradiencie gęstości lub lizy erytrocytów
 • Zoptymalizowana procedura przygotowania próbki idealna do rutynowych badań diagnostycznych

AutoMACS Pro i autoMACS NEO

Dzięki separatorom autoMACS Pro (w ofercie do 2022 roku)  i autoMACS NEO można w pełni automatycznie izolować komórki, bezpośrednio z krwi pełnej lub szpiku kostnego, co czyni go idealnym do badań szpiczaka mnogiego lub chimeryzmu po transplantacji szpiku kostnego. Technologia autoMACS została cytowana w ponad 2300 recenzowanych publikacjach, co czyni ją najbardziej zaufaną i najlepiej sprawdzoną zautomatyzowaną technologią separacji magnetycznej komórek.

 • Bezobsługowa, konfigurowalna izolacja komórek z automatycznym znakowaniem
 • Standaryzowana separacja komórek zapewnia powtarzalne, niezależne od użytkownika wyniki
 • Szybka i delikatna izolacja praktycznie dowolnego typu komórek od dowolnego gatunku
 • Kolumny wielokrotnego użytku pasują do wszystkich aplikacji
 • Wydajna separacja komórek ze zwiększoną przepustowością i produktywnością

Separatory manualne 

 

Manualne separatory MACS są zaprojektowane do szybkiego i łatwego oddzielania komórek, używane z kolumnami MACS, m.in. 
MS, LS, LD Columns i odczynnikami MACS MicroBeads, MACS Cell Isolation Kits oraz StraightFrom MicroBeads. Separatory zawierają silne magnesy stałe, które indukują wysokie pole magnetyczne w kolumnach MACS - pole wystarczająco silne, aby zachować komórki oznaczone nawet niewielkimi ilościami nanokulek MACS MicroBeads.

 • Elastyczne opcje od małej do dużej liczby separowanych komórek
 • Jednoczesne przetwarzanie dużych ilości komórek
 • Wygodna konfiguracja od jednej do nawet ośmiu izolacji równolegle

Wsród separatorów MACS znajdziesz: Mini, Midi, Octo, Quadro, MACSxpress.

Sorter komórek MACSQuant Tyto

MACSQuant Tyto rewolucjonizuje sortowanie komórek. Opatentowana technologia oparta na mikroczipach otwiera nowe możliwości w zakresie podstawowych badań i zastosowań medycznych, dzięki szybkiemu wieloparametrowemu sortowaniu komórek w bezpiecznym, zamkniętym i sterylnym systemie kartridży.

 • Delikatne sortowanie komórek w zamkniętym systemie wkładów bez płynu osłonowego
 • Zaprojektowany dla bezpieczeństwa operatora bez tworzenia aerozoli i kropli
 • Intuicyjna obsługa odpowiednia dla każdego profesjonalnego laboranta

MACSQuant Tyto to nowa generacja sortera komórek. Wyposażony w 3 lasery aparat umożliwia szybkie, 10-parametrowe sortowanie komórek. Unikalną cechą urządzenia jest fakt, że proces sortowania odbywa się wyłącznie w systemie jednorazowym i całkowicie zamkniętym: MACSQuant Tyto Cartridge. Łatwy format "plug and play" aparatu, w połączeniu ze zautomatyzowanym sterowaniem przepływem, ustawieniem laserów i synchronizacją pracy czipa, sprawia, że sortowanie komórek jest dostępne dla każdego profesjonalnego laboratorium, bez skomplikowanego szkolenia.

Cytometria przepływowa

Grupa produktów do cytometrii przepływowej zapewnia najlepsze w swojej klasie rozwiązania dla wszelkich potrzeb badawczych. Począwszy od urządzeń i odczynników, aż po zestawy i oprogramowanie, ta wszechstronna oferta pozwala na bieżąco śledzić postępy cytometrii przepływowej i analizy komórkowej.

 • Zautomatyzowane i wszechstronne cytometry MACSQuant
 • Rekombinowane przeciwciała REAfinity zoptymalizowane do cytometrii przepływowej
 • Przeciwciała z intensywniejszymi barwnikami Vio & VioBright

Dlatego wybitne ośrodki badawcze, takie jak California Institute of Technology i Instytut Pasteura, ufają produktom Miltenyi Biotec w zakresie cytometrii przepływowej. Poznaj kompletne rozwiązania już dziś!

Cytometry MACSQuant

Cytometry MACSQuant łączą moc, innowacje i wydajność z najwyższą wygodą i łatwością użytkowania. Zostały zaprojektowane, aby umożliwić wszystkim użytkownikom, niezależnie od doświadczenia, wykonanie zaawansowanych analiz komórek.

 • Trzy lasery, do 16 kanałów, zaprojektowane do obsługi różnorodnych aplikacji
 • Analiza wielu próbek, nawet do 384
 • Automatyczne znakowanie oraz integracja z kolumnami MACS do wzbogacania rzadkich komórek

MACSQuant 10 jest wydajnym cytometrem przepływowym do bardzo czułej, wieloparametrowej analizy komórkowej. Zapewnia w pełni zautomatyzowaną pracę za pomocą wstępnie ustawionych programów kalibracji i kompensacji, a także zautomatyzowane uruchamianie, wyłączanie i cykle czyszczenia w celu bezproblemowego użytkowania. Intuicyjny interfejs oprogramowania MACSQuantify ułatwia sterowanie cytometrem, pobieranie danych i w pełni zautomatyzowaną analizę.

MACSQuant 16 to w pełni zautomatyzowany cytometr posiadający 14 kanałów fluorescencyjnych. Wymaga średnio o 40% mniejszej objętości próbki. Pozwala na łatwe i natychmiastowe przełączanie pomiędzy pojedynczymi probówkami i płytkami. Używając oprogramowania Smart Gain możesz zharmonizować dane ze współpracującymi laboratoriami, aby zapewnić powtarzalność.

MACSQuant VYB zapewnia pełną wydajność, automatyzację i wygodę MACSQuant Analyzer oraz układ optyczny skonfigurowany z żółtym laserem. Dzięki wbudowaniu lasera 561 nm i ośmiu kanałów fluorescencyjnych, MACSQuant VYB jest idealnym wyborem do analizy przy użyciu przeciwciał skoniugowanych z fluoroforem, jak również białek fluorescencyjnych, takich jak mCherry, DsRed, GFP, CFP i inne białka fluorescencyjne. Dodatkowo konfiguracja jest zoptymalizowana w celu rozróżnienia fluorochromów PE i FITC w celu lepszego wykrywania słabych populacji PE.

MACSQuant X został zaprojektowany od podstaw jako kompaktowy cytometr przepływowy, zapewniający maksymalną szybkość i niezawodność w wysokoprzepustowych badaniach. Pozwala uzyskać więcej danych w krótszym czasie, przy mniejszym wysiłku. Idealny dla laboratoriów, które chcą zoptymalizować czas, jednocześnie ciesząc się pewnością uzyskiwania wiarygodnych wyników w każdym pojedynczym cyklu.

Oprogramowanie

Oprogramowanie MACSQuantify zapewnia intuicyjny interfejs w cytometrach MACSQuant. Łatwość obsługi, szybkość, wszechstronna wizualizacja, tryby Express z predefiniowanymi ustawieniami eksperymentów, szablony akwizycji i analizy, automatyczna kompensacja fluorescencji to cechy tego oprogramowania.

Szybka i dokładna analiza dużych plików danych staje się możliwa dzięki oprogramowaniu Flowlogic. Zintegrowana analiza statystyczna i zaawansowane opcje układu do publikacji powodują, że nie są potrzebne dodatkowe pakiety oprogramowania. Flowlogic zapewnia najnowocześniejsze analizy, elastyczne bramkowanie, automatyczną kompensację offline, nakładanie wykresów i wiele innych. Został zaprojektowany do bezproblemowej pracy w systemach operacyjnych Windows, Mac OS X i Linux.

 • Intuicyjna analiza
 • Szybkie i łatwe skanowanie dużej ilości danych
 • Dokładne statystyki i raportowanie

Poznaj opinie ekspertów

Przeciwciała

Przeciwciała i zestawy do cytometrii przepływowej zostały zaprojektowane dla wygody i elastyczności. Wybieraj spośród szerokiej gamy przeciwciał MACS odpowiednich do identyfikacji i liczenia komórek ludzkich, mysich, szczurzych za pomocą cytometrii przepływowej. W ofercie znajdują się zestawy zoptymalizowane do różnych zastosowań badawczych, takich jak wykrywanie cytokin lub oznaczanie ilościowe.

Unikalne przeciwciała rekombinowane REAfinity do fenotypowania komórek w cytometrii przepływowej

 • Wysoka czystość i spójność między seriami dla większej standaryzacji
 • Wysoce specyficzne, eliminują żmudne i kosztowne etapy blokowania receptora Fc
 • Jeden izotyp IGg1, uniwersalne kontrole izotypowe dla wygody i oszczędności

Technologia REAlease pozwala oczyścić komórki z przeciwciał po sortowaniu dla kolejnych aplikacji. To krok w kierunku elastyczności sortowania komórek. Opracowane rekombinacyjnie w celu uzyskania powtarzalnych wyników.

 • Epitop markera staje się ponownie dostępny dla dalszych zastosowań wymagających wolnych epitopów (np. eksperymenty z hodowlą komórek i analiza komórek)
 • Kanał fluorescencyjny staje się ponownie dostępny do znakowania (np. zastosowania w mikroskopii)
 • Sekwencyjne cykle sortowania dla izolacji określonych subpopulacji komórek

Vio & VioBright to rodzina barwników do cytometrii przepływowej i mikroskopii fluorescencyjnej. Charakteryzują się wysoką intensywnością fluorescencji i niskim współczynnikiem spillover, co czyni je idealnym wyborem do zastosowań wielokolorowych. Pozwalają na uzyskanie doskonałych sygnałów i lepszy rozdział komórek.

Hodowla i stymulacja komórek

Portfolio produktów do hodowli komórek oferuje wyspecjalizowaną, wszechstronną gamę pożywek, odczynników do stymulacji, ekspansji, różnicowania ludzkich oraz mysich komórek pierwotnych, w tym komórek odpornościowych, komórek macierzystych i komórek nerwowych. Małe molekuły i odczynniki do reprogramowania służą do badań nad komórkami macierzystymi. W ofercie znajdują się także specjalne odczynniki do produkcji rekombinowanych białek w eukariotycznych liniach komórkowych. Wybrane antygeny, rekombinowane cytokiny i pożywki do hodowli komórkowych są wytwarzane zgodnie z odpowiednimi wytycznymi GMP, umożliwiając bardziej płynne przejście do badań klinicznych.

 • Wysokiej jakości specjalne pożywki oraz media wolne od surowicy
 • Produkty dla komórek immunologicznych, macierzystych i nerwowych
 • Antygeny, cytokiny i pożywki - do klasy MACS GMP

Media 

Miltenyi Biotec oferuje wysokiej jakości media do skutecznej hodowli komórek w badaniach nad komórkami macierzystymi, nowotworowymi, nerwowymi oraz immunologicznymi. Od ekspansji do mediów różnicujących. MACS Media są projektowane i testowane pod kątem niezawodności i wydajności. Niezależnie od tego, czy prowadzisz badania podstawowe, czy translacyjne, Miltenyi Biotec rozwija wyspecjalizowane media komórkowe, dzięki czemu możesz uzyskać przewagę w swoim eksperymencie.

Small molecules

StemMACS Small Molecules są nieocenionym narzędziem do modulowania przeprogramowania komórek, samoodnawiania komórek macierzystych i różnicowania. Jako związki o małej masie cząsteczkowej mogą one skutecznie przenikać przez błonę komórkową, aby aktywować lub hamować kluczowe szlaki sygnałowe w komórce. Efekty można łatwo dostrajać, zmieniając koncentrację małych cząsteczek. Ich chemicznie zdefiniowany charakter zapewnia określone warunki hodowli komórkowej i zapewnia stałą aktywność biologiczną dla każdej partii. StemMACS Small Molecules są rygorystycznie testowane za pomocą HPLC i spektrometrii masowej, aby zagwarantować najwyższą czystość. Są one przeznaczone do użytku z hodowlami komórek macierzystych i są idealnym, opłacalnym uzupełnieniem Cytokin i Czynników Wzrostu MACS.

Cytokiny i czynniki wzrostu

Jakość składników kultury komórkowej radykalnie wpływa na biologię komórki. Dlatego też produkty wysokiej jakości są niezbędne do uzyskania wiarygodnych i funkcjonalnie istotnych wyników. Miltenyi Biotec oferuje szeroką gamę rekombinowanych cytokin i czynników wzrostu, wytwarzanych zgodnie ze zoptymalizowanymi procesami produkcyjnymi i wysokimi standardami w celu zapewnienia stałej, wyjątkowej jakości. Standaryzowane odczynniki o aktywności specyficznej dla serii gwarantują uzyskanie wiarygodnych wyników.
Cytokiny MACS są przeznaczone do wymagających zastosowań, takich jak hodowla komórkowa, badania różnicowania i testy funkcjonalne, m.in. w immunologii, neurologii i badaniach nad komórkami macierzystymi. Dostępne są w odpowiednich klasach jakości dla badań podstawowych, przedklinicznych i klinicznych

RNA

Nieintegracyjna technologia mRNA, eliminująca ryzyko mutagenezy insercyjnej jest potężnym narzędziem do reprogramowania i różnicowania komórek. Stosując prostą transfekcję na bazie lipidów, zmodyfikowane mRNA można łatwo dostarczyć do komórki, umożliwiając przejściową, wysoką ekspresję kluczowych regulatorów rozwojowych, rekombinaz lub markerów. Ta pionierska technologia zrewolucjonizowała przeprogramowanie komórek somatycznych i oferuje nowe podejście do bezpośredniego programowania i różnicowania komórek macierzystych.

Stymulacja

Niezawodne i skuteczne metody aktywacji i ekspansji komórek pierwotnych mają ogromne znaczenie dla dalszych szczegółowych i dokładnych analiz. Miltenyi Biotec oferuje unikalne odczynniki do stymulacji komórek  niezależne od antygenu, jak i antygenowo specyficzne za pomocą cząsteczek stymulujących, rekombinowanych białek, nakładających się pul peptydów lub przeciwciał. Oferta produktów umożliwia różne podejścia do stymulacji komórek, a tym samym zapewnia wiarygodne wyniki eksperymentalne.

Transdukcja

Miltenyi Biotec oferuje zaawansowane odczynniki do hodowli komórkowych, które zapewniają wiarygodne wyniki hodowli komórkowej. Rekombinowana Human Fibronectin (Fragment) w klasie premium jest białkiem macierzy pozakomórkowej doskonale nadającym się do wspierania przyłączania do komórek w różnych zastosowaniach, takich jak hodowla pierwotnych komórek śródbłonka, mezenchymalnych komórek macierzystych lub pochodnych komórek macierzystych, takich jak kardiomiocyty lub komórki nerwowe.
Uzyskaj wysokie wydajności transdukcji wirusowych w zawiesinie komórkowej przy mniejszych ilościach wektora retrowirusowego dzięki zastosowaniu Vectofusin-1. W pełni syntetyczny, nietoksyczny peptyd oferuje prosty protokół, który można łatwo zastosować od małych do dużych transdukcji. Eliminując potrzebę wstępnego opłaszczania, Vectofusin-1 zapewnia większą elastyczność w planowaniu eksperymentów. Vectofusin-1 dostępny także w klasie GMP.

Biologia molekularna

 • Szybka i czuła izolacja oraz analiza mRNA, mikroRNA, DNA, białka, wirusów lub organelli
 • Zestawy MACSmolecular i odczynniki do dowolnej analizy subkomórkowej
 • Ręczne i zautomatyzowane rozwiązania dla niskiej i wysokiej przepustowości

Odczynniki 

 

Technologia MACS jest najbardziej zaufaną i najlepszą metodą izolacji komórek. Ta technologia została przystosowana do zastosowań molekularnych, umożliwiając innowacyjną i wrażliwą analizę komórek na dowolnym poziomie subkomórkowym. Oferowane są odczynniki do wygodnego i skutecznego izolowania i analizy mRNA, mikroRNA, DNA, białek, wirusów lub organelli. Połączenie nanometrycznych kulek magnetycznych i wysokiego gradientu magnetycznego w kolumnach MACS pozwala na minimalne oznaczanie docelowych cząsteczek lub organelli, zapewniając w ten sposób zachowanie ich naturalnego stanu.

 • Oszczędzające czas i proste protokoły dla wysokiej wydajności izolacji mRNA, białka
  i organelli, syntezy cDNA oraz stabilnej transfekcji komórek
 • Niezrównana czułość metod ekspresji genów, transdukcji wirusa i syntezy cDNA
  dla pojedynczych komórek 
 • Minimalne znakowanie oraz zachowanie integralności cząsteczek

Separatory

 

Separatory μMACS thermoMACS w połączeniu z kolumnami MACS oraz MACS MicroBeads zostały zaprojektowane do separacji wirusów lub biomolekuł. Nawet w przypadku dużych kompleksów białkowych umożliwiają one delikatne oczyszczanie, dzięki wyznakowaniu superparamagnetycznymi MACS MicroBeads. Separator termoMACS jest zdolny do podgrzewania próbek w kolumnie do 37 ° C lub 42 ° C ułatwiając reakcje enzymatyczne w kolumnie, tj. syntezę cDNA po izolacji mRNA. Ponieważ nie jest potrzebny transfer materiału, zapewniony jest wysoki odzysk.

 • Wysokowydajne oczyszczanie mRNA, białek lub wirusów do czułej analizy
 • Izolacja kompleksów wielkocząsteczkowych do badania interakcji białko-białko lub białko-DNA
 • Reakcje enzymatyczne w kolumnie, tj. synteza cDNA po izolacji mRNA

MultiMACS M96/M96thermo to aparaty do równoległego przetwarzania 8-96 próbek, idealne do zastosowań w proteomice i biologii molekularnej. Obsługa różnych rozmiarów próbek sprawia, że urządzenie to jest idealne dla laboratoriów o średniej przepustowości. Analiza może zostać wykonana ręcznie, półautomatycznie lub w pełni automatycznie. Do wyboru jest szereg predefiniowanych programów, można również tworzyć własne od podstaw lub edytować parametry istniejącego.

UltraMicroscope II

Szybkie obrazowanie 3D dużych próbek biologicznych

Mikroskopia Light sheet pozwala na szybkie obrazowanie dużych próbek biologicznych 3D, takich jak całe narządy gryzoni, zarodki lub larwy. W porównaniu z innymi obecnymi technikami mikroskopii fluorescencyjnej tylko pojedyncza płaszczyzna oznaczonej próbki jest oświetlana prostopadle do kierunku wykrywania. Zastosowanie tych oddzielnych wiązek optycznych pozwala na szybkie i głębokie obrazowanie z bardzo niskimi efektami foto-uszkodzeń i wybielania. UltraMicroscope II otwiera nowe możliwości badania całych systemów biologicznych i procesów w fizjologicznie reprezentatywnych próbkach 3D.


Duże próbki w 3D
Dzięki obszernej komorze próbkowania, dużemu polu widzenia i zakresowi ruchu jest on przeznaczony do eksploracji szczegółów komórkowych w najlepszej rozdzielczości, przy jednoczesnym zachowaniu złożonych struktur 3D. UltraMicroscope II może być wyposażony w kuwetę do inkubacji, aby zapewnić optymalne warunki środowiskowe. Temperaturę medium, jak również atmosfery (CO₂/O₂) między medium a obiektywem można regulować za pomocą systemu kontroli środowiska. Element grzejny i uchwyt próbki można łatwo zdemontować do autoklawowania.


Zoptymalizowane oświetlenie
Skorzystaj z najbardziej jednorodnego wzbudzenia fluorescencyjnego, aby zminimalizować artefakty, takie jak ciemne obszary i paski. Wybierz idealne ustawienia dla swoich próbek dzięki elastycznej technologii Light sheet.


Elastyczny i łatwy w obsłudze
Krótki czas szkolenia dla nowych użytkowników i niski poziom wsparcia personelu sprawiają, że UltraMicroscope II jest doskonałym narzędziem dla różnorodnych środowisk naukowych. Umożliwia zastosowanie wszystkich aktualnych protokołów oczyszczania oraz roztworów, od wody po rozpuszczalniki organiczne.


Aplikacje
Potencjalne zastosowania mikroskopii Light sheet są nieograniczone. UltraMicroscope II umożliwia wykonanie aplikacji począwszy od obserwacji in vivo po obrazowanie oczyszczonych próbek, niezależnie od wielkości i ich znakowania.

Chcesz wiedzieć więcej?
Zapraszamy do kontaktu.

Dane firmowe:

BioLike
Wierzynka 6b
32-020 Wieliczka
NIP: 6621755809

Biuro:

Marta Śliwa-Cebula

+48 663 181 388

biuro@biolike.com.pl

martasc@biolike.com.pl

Jarosław Gaudyn

+48 663 510 388

gaudyn@biolike.com.pl

Dominik Nowak

+48 663 182 388

nowak@biolike.com.pl

Michał Rekies 

+48 663 921 388

michalr@biolike.com.pl

Klauzula informacyjna RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych 

Formularz kontaktowy

O Nas

 

Mamy przyjemność poinformować Państwa, że firma BioLike jest autoryzowanym i wyłącznym dystrybutorem wszystkich produktów z oferty Miltenyi Biotec
na terenie Polski. Czujemy się wyróżnieni, że możemy zaproponować Państwu produkty wiodące na świecie w obszarze badań naukowych oraz zastosowań klinicznych.

Naszym celem jest przede wszystkim wsparcie trudnej misji leczenia pacjentów onkologicznych oraz upowszechnienie nowoczesnych terapii w medycynie.
Firma BioLike zapewnia wsparcie merytoryczne, techniczne oraz kliniczne.

W przypadku jakichkolwiek pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji. 


Pozdrawiamy serdecznie!


Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą wykorzystane do jednorazowego kontaktu i nie  będą przetwarzane.